www.programszwajcarski.gov.pl
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Eko Bałon
.
Miód spadziowy
„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia. Nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, nie będzie zapylania, nie będzie roślin, nie będzie roślin, to nie będzie zwierząt...” ~ Albert Einstein
 

Krótko o nas

Gospodarstwo Pszczelarskie "Eko Bałon" to jedno z wiodących gospodarstw pasiecznych południowo - wschodniej Polski.  Tradycja pszczelarska kontynuowana jest już w trzecim pokoleniu. Duże doświadczenie praktyczne oraz stała kontrola jakości produktów pozwalają nam produkować miody najwyższej jakości pochodzące między innymi z ekologicznie czystych terenów Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Dnia 7.marca odbyły się największe międzynarodowe targi napojów i żywności w Azji - Foodex Japan 2017, w których wzięliśmy udział celem promocji spadziowego miodu podkarpackiego. Targi odbyły się w Tokio. Udział został sfinansowany ze środków UE w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.